CRKBO

CRKBO

Styling & Matching staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

WAT IS CRKBO

Opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO

Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

CRKBO KWALITEITSBEPALINGEN

Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 1. Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen.
 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen.
 4. Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie.
 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie.
 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing.
 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding.
 8. Individueel cursisten opleidingsprogramma.
 9. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen.
 10. Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s.
 11. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure.
 12. Betalings- en leveringsvoorwaarden.

BTW

Door middel van deze registratie is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden.